De luidruchtigste steden van Spanje en hun gevolgen

Aanhoudend lawaai beschadigt de oren en tast onze gezondheid aan. Het is een van de gevolgen van de gemoderniseerde wereld waarin we leven en dagelijks lijden. We praten over het geluid, het onophoudelijke en irritante geluid. Grote steden zijn een van de grootste bronnen van decibel, veroorzaakt door ontelbare factoren die het product zijn van de onophoudelijke uitbreiding van de mens en het zoeken naar vooruitgang.

Hoe ambitieus dit groei- en welzijnsproject ook is, overmatig lawaai is schadelijk voor onze gezondheid. De WHO heeft bepaald dat de maximale decibelniveaus die getolereerd moeten worden, overdag nooit hoger mogen zijn dan 65 en ’s nachts 55.

In Spanje worden deze aantallen echter overschreden (en behoorlijk veel), afhankelijk van de steden. We gaan hieronder zien welke de luidste bronnen van geluid zijn, welke effecten het teveel aan decibels heeft op onze gezondheid en welke de luidste Spaanse steden zijn.

Spitsuur in Madrid – Foto: Terry Kearney

De luidste generatoren: wegen en luchthavens
Iedereen die in een grotere of kleinere stad woont, weet hoe het is om constant aan lawaai te worden blootgesteld. Onze oren absorberen dagelijks het lawaai van weg-, spoor- en luchtverkeer, zij het in mindere mate. Maar we hebben ook te maken met “het geluid van de straat”, bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden in ons pand of op straat, gesprekken op drukke plekken, wonen bij schoolpleinen of ’s avonds hele luide muziek in clubs.

Het autoverkeer is de bron van 80% van de geluidsoverlast in grote steden. Interstedelijke gebieden hebben echter ook de gevolgen van het constante komen en gaan van auto’s: secundaire wegen die zeer drukke bevolkingsgroepen met elkaar verbinden, veroorzaken meer lawaai dan die, die een grotere stroom auto’s ondersteunen, aangezien ze meestal ver van de bevolkingscentra verwijderd zijn.

De luidste secundaire wegen zijn in de provincie Alicante, bijvoorbeeld de CV-763. Andere zeer luidruchtige wegen zijn CV 610, in Valencia; en de BI-3791 in Vizcaya, in deze volgorde. Degenen die deze wegen gebruiken om naar huis of om te werken, weten zeker wat we bedoelen.

Luchthavens genereren ook een aantal decibel dat het minimum overschrijdt dat is toegestaan ​​door de WHO, wat er gebeurt is dat de incidentie lager is, omdat het een kleiner aantal mensen schaadt, vooral als we er rekening mee houden dat er weinig huizen in de buurt van de landingsbanen zijn landen. Maar in ieder geval zijn er gevallen waarin de minimumafstand voor de aanleg van luchthavens in de buurt van bewoonde gebieden niet wordt gerespecteerd, waardoor veel bewoners van huis zijn veranderd.

Zo zijn de luchthavens waarvan het luchtverkeer de Spanjaarden het meest irriteert, in volgorde: Barajas (Madrid), El Prat (Barcelona) en Ibiza. In die zin wilde de Universiteit van León de geluidsniveaus meten die werden geproduceerd in de bewoonde gebieden nabij de luchthavens; om samen te werken met Aena om de kwaliteit van leven in deze gebieden te verbeteren.

Zonder dat we ons ervan bewust zijn, pikken we een groot aantal decibel op. Horen is tenslotte een gevoel dat we niet kunnen deactiveren tenzij we de hele dag oordopjes dragen, in welk geval de impact wordt verzacht, maar nog steeds wordt waargenomen.

Landingsbaan vliegveld Barcelona – Foto: Joan Garcia Ferre

Gevolgen van overmatig geluid
De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de gevaren van het onderschatten van de dreiging van geluid, dat ernstige gevolgen heeft voor onze gezondheid.

In de eerste plaats zijn de meest directe gevolgen voor de oren: suizen, zoemen of tinnitus (waarneming van geluiden van onbekende oorsprong in het oor). Op de lange termijn kan gehoorverlies optreden en het is een complex fenomeen om te detecteren, aangezien het iets geleidelijk is dat in de loop van de tijd en pijnloos optreedt, vroege detectie belangrijk is.

Maar geluidsoverlast schaadt niet alleen ons gehoor. Door langdurige blootstelling aan lawaai doen zich allerlei problemen voor. Er kunnen gedragsveranderingen optreden: slecht humeur, verhoogde agressiviteit, slapeloosheid of prikkelbaarheid. Verrassend genoeg houdt het hier niet op, omdat de stress die wordt veroorzaakt door de gebruikelijke drukte, respiratoire, cardiovasculaire, mentale of neurodegeneratieve pathologieën kan veroorzaken.

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Ontario hebben mensen die binnen 50 meter van drukke wegen wonen een 7% hoger risico om aan dementie te lijden dan mensen die verder af wonen. Als we ons aan deze resultaten houden, hoe verder weg van deze luidruchtige plekken, de kansen afnemen.

Zoals we kunnen zien, is stress de oorzaak van veel ernstiger aandoeningen dan simpele doofheid; en alles is het resultaat van constant lawaai.

Ranglijst van de meest luidruchtige steden in Spanje
We hebben geselecteerd welke de 6 Spaanse steden zijn die het meeste lawaai ondersteunen en in welke verhouding ze de limieten overschrijden die worden aanbevolen door de WHO (denk eraan: 65 decibel overdag en 55 ’s nachts), volgens gegevens van het ministerie van Milieu; Let dus op als je overweegt te verhuizen om in een gebied van de Spaanse geografie te gaan wonen

A Coruña
De provincie met de meeste inwoners van Galicië bezet de zesde plaats, waarvan de hoofdstad niveaus heeft van meer dan 40,65% van wat wordt opgelegd door de WHO.

Castellón de la Plana
De hoofdstad van de provincie Castellón ondersteunt niveaus van meer dan 43,32%.

Riojan
Op de vierde plaats vinden we de stad Riojan, met 43,85% hoger dan de getolereerde decibel.

Barcelona
Barcelona, ​​de hoofdstad van Catalonië en een van de meest bevolkte steden, staat op de derde positie op deze lijst met waarden van 45,40%.

Girona
We zijn nog steeds in Catalonië, maar dit keer reizen we naar Girona. De historische stad wint het zilver boven de ruis, met 46,28%.

Vigo
Op de eerste plaats vinden we deze stad in de provincie Pontevedra, de meest bevolkte van allemaal. De hoeveelheid geproduceerd geluid is 53,58% van wat de WHO voorschrijft.

Speciale vermeldingen
Andere stedelijke centra die ook verschijnen als de centra die de meeste decibel genereren, zij het in mindere mate, zijn Getafe (37,86%), León (28,63%), San Sebastián (28,14%) of Badajoz (25,84%) .

BRON: Alex Grandio – Hoofdfoto: Ben Husman.